h2r.nu

opdrachtgever | in voor zorg

In voor zorg! is het landelijke stimuleringsprogramma voor de langdurige zorg. Het programma biedt ondersteuning in natura aan zorgaanbieders die willen werken aan hun toekomstbestendigheid. Zij krijgen ondersteuning in de vorm van kennis, instrumenten en inzet van deskundige adviseurs. In voor zorg! loopt vanaf september 2009 en is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Vilans; kenniscentrum langdurende zorg.

Ronald is scanner bij In voor zorg!
Voordat een organisatie deel kan nemen aan het programma van In voor Zorg! wordt er een organisatiescan uitgevoerd. Tijdens deze scan wordt beoordeeld of de strekking van de vraagstelling aansluit bij de doelstelling van het programma. De scan richt zich op organisatie & besturing, bedrijfsvoering & financiën, klant & kwaliteit.

Henk-Jan heeft als organisatiecoach in het kader van In voor zorg! diverse organisaties ondersteund bij verandertrajecten. Deze trajecten waren onder andere gericht op het ontwikkelen van een lange termijnvisie met het oog op de externe veranderingen in wet- en regelgeving en het organiseren van zelfsturende teams.

Sinds 2015 is het programma In voor zorg! uitgebreid met het programma waardigheid en trots. Dit programma richt zich met name op de kwaliteitsverbetering binnen de verpleeghuissector. Henk-Jan is sinds juli 2016 betrokken bij dit programma als senior coach. Hij ondersteund daarbij managementteams en bestuurders bij het verhogen van de integrale kwaliteit van zorgverlening.

invoorzorg.nl
www.waardigheidentrots.nl

opdrachtgevers overzicht
THUISZORGKEUZE.NL
BEWEGING 3.0
IN VOOR ZORG!
ZORGVERLENING HET BAKEN
STICHTING AFRIKA
ATLANT
meer weten?