h2r.nu

 

leesvoer

Unboss van Lars Kolind en Jacob Botter
Eén van de eerste hoofdstukken heet ‘Je moet beginnen met afleren’. In de wereld van ‘unboss’ gaat het niet meer over de baas. De ‘unbosser’ definieert de onderneming opnieuw als een sociaal netwerk…. > lees meer


Verwachtingsmanagement in de zorg
In de Volkskrant van zaterdag 3 januari las ik een artikel waarin heel mooi wordt beschreven hoe onze kijk op zorg wordt gevormd door de omgeving waarin we dagelijks leven. Twee broers…. > lees meer


Ik ken mijn ikken
Een boek van Karin Brugman, Judith Budde en Berry Collewijn. Beschreven wordt de psychologie van de ‘ikken’ die laat zien…. > lees meer


overzicht leesvoer

Unboss
Verwachtingsmanagement
Ik ken mijn ikken

Unboss van Lars Kolind en Jacob Botter

Eén van de eerste hoofdstukken heet ‘Je moet beginnen met afleren’. In de wereld van ‘unboss’ gaat het niet meer over de baas. De ‘unbosser’ definieert de onderneming opnieuw als een sociaal netwerk of een gemeenschap met een doel, met andere woorden: een beweging. Daarbij gaat het niet altijd letterlijk om de baas of manager maar vooral over de beweging naar transparantie, delen van informatie, netwerken, je open stellen voor anderen, de deuren van je research en development afdeling wagenwijd open zetten, zodat je jezelf in staat stelt een betere versie van jezelf te worden.

Het boek geeft in 23 hoofdstukken weer op welke wijze je dat kunt doen. Allerlei facetten komen aan de orde: structuur, management, kantoor, communicatie, kennismanagement en bijvoorbeeld het sponsoren van goede doelen. Door het lezen van dit boek werd het me heel erg duidelijk hoe we vast zitten in oude patronen. Hoe lastig het is een traditionele organisatie te unbossen. De huidige situatie geeft ons houvast en zekerheid denken we, echter de wereld om ons heen veranderd in rap tempo. Organisaties hebben zich daartoe opnieuw te verhouden en uit te vinden.  Darwin zei; niet de sterkste wint, maar de meest wendbare. Het is niet zomaar dat grote organisaties investeren in start-ups. Enerzijds omdat het kleine wendbare jonge ondernemers zijn die focus hebben op een doel, anderzijds omdat ze een open netwerk zijn, die geen last hebben van een dichtgetimmerde onderzoeksafdeling, stafafdeling en hiërarchische verkooporganisatie.

Unboss geeft de lezer inzicht en richting zijn eigen organisatie of afdeling te unbossen. Het boek levert inspiratie voor organisaties die stappen zetten naar zelforganisatie. In mijn opdracht bij Beweging 3.0 is de transitie die we doormaken gebaseerd op de overtuiging dat we ruimte moeten geven aan de relatie tussen de cliënt en de medewerkers (teams). Zij hebben gezamenlijk de ruimte en regie om dat te doen wat belangrijk is, in relatie tot het doel ‘het creëren van aangenaam leven en werken’. Beweging 3.0 is faciliterend vanuit de netwerkgedachte waarbij verschillende medewerkers elkaar ontmoeten op leer-, ontwikkel- en/of ondersteuningsvragen. Dat betekent wat voor de stafafdelingen en het management, deze moeten geheel faciliterend zijn aan dat proces. Specialisten en adviseurs werken onderling samen in een netwerk ten dienste van het primair proces. Er is een nieuw ondersteuningsmodel voor de teams ontwikkeld waarbij sprake is van een netwerkbenadering in plaats van separate afdelingen, typisch unboss!

En Unboss bij H2R.nu? Ik durf te stellen dat wij een netwerkorganisatie zijn met geen boss. Juist daarom hebben we gekozen voor de coöperatievorm, we voegen alle drie waarde toe aan H2R.nu, gaan gezamenlijk de verbinding aan met anderen en stellen ons open op als het gaat om ontwikkelen en samenwerken. En we hebben ook onze eigen inbreng en specialiteit, dat juist maakt ons krachtig en aantrekkelijk voor anderen.

Het boek kan ik van harte aanbevelen! In gesprek met ons? Van harte welkom!
Henk-Jan

augustus 2015 
∧ naar boven

Verwachtingsmanagement in de zorg

In de Volkskrant van zaterdag 3 januari las ik een artikel waarin heel mooi wordt beschreven hoe onze kijk op zorg wordt gevormd door de omgeving waarin we dagelijks leven. Twee broers zagen hun moeder geestelijk achteruit gaan en nemen samen met moeder de beslissing dat ze verhuist naar een kleinschalige woonvorm voor dementerende ouderen. De schrijver van het artikel werkt al 30 jaar in de ouderenzorg terwijl zijn broer een technische achtergrond heeft en bij de provincie werkt. Het is bijzonder om te lezen hoe verschillend beiden aankijken tegen de(zelfde) zorg die wordt verleend aan moeder. Lees zelf en verwonder je met ons!
Ronald
januari 2015 
∧ naar boven

Ik ken mijn ikken

Een boek van Karin Brugman, Judith Budde en Berry Collewijn. Beschreven wordt de psychologie van de ‘ikken’ die laat zien dat ieder mens uit verschillende subpersonen (ikken) bestaat. Ieders persoonlijkheid is in feite een verzameling subpersonen die allemaal met andere ogen naar de wereld kijken. Door inzicht te krijgen in onze eigen subpersoonlijkheden ontstaat zicht op ons eigen gedrag en kunnen we werken aan veranderingen in dat gedrag. In dit boek wordt uitgegaan van de zogenaamde Voice Dialogue-methode die richt zich op het ontdekken van wie we zijn, in al onze veelzijdigheid, zonder daarover te oordelen. Een aantal veel voorkomende en daardoor herkenbare subpersonen wordt in het boek besproken. Daarnaast wordt inzicht gegeven in hoe subpersonen onze relaties beïnvloeden en hoe de Voice Dialogue-methode in de praktijk werkt. Een toegankelijk en makkelijk leesbaar boek met veel praktische handreikingen.
Henk-Jan
september 2014
∧ naar boven